O závodě Hledej

– pro každého, kdo umí jezdit na kole
– dvou, tří nebo čtyřčlenné týmy, smíšené i stejnorodé

– jízda podle ITINERÁŘE k neznámému cíli
– závod s úspěšnou desetiletou tradicí
– jednodenní akce s možností ubytování
– příroda, poznání a příjemně strávený čas

Cykloturistický závod Hledej je rozdělen na 2 základní části – artistickou a poutnickou, které na sebe v tomto pořadí navazují.
Artistická část – jízda zručnosti – artista (1 člen týmu)
Poutnická část – etapová jízda dle itineráře k neznámému cíli – všichni

ITINERÁŘ – tištěný průvodce jednotlivými etapami závodu, kdy se tým pohybuje po trase na základě důmyslných, originálních a propracovaných nápověd; nedílnou součástí itineráře jsou také tzv. samostatné úkoly a fotogalerie, které mimo jiné slouží k ověření správného průjezdu trati.
Na trase jsou dále rozmístěna ČASOVÁ (uvozující dílčí etapy) a PRŮJEZDNÍ (plnění rozmanitých disciplín) STANOVIŠTĚ.

Artistická i poutnická část je daným způsobem ohodnocována trestnými body (TB). Na počátku mají všechny týmy 0 TB.
Tým, jehož výsledný zůstatek trestných bodů bude nejnižší, vítězí.